Hỏi đáp tất tần tật về YI

Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc nào muốn chia sẻ với cộng đồng người dùng sản phẩm YI không? Đây là nơi để bạn làm như vậy!
:raised_hands: :raised_hands: :raised_hands: :raised_hands: :vietnam: :vietnam: :vietnam: :vietnam:


Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi mà bạn có hoặc mối quan tâm bạn muốn thảo luận với cộng đồng Yi của bạn theo chủ đề này.
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Nếu bạn muốn nói chuyện với một thành viên của đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi về bất kỳ rắc rối nào mà bạn đã gặp phải với các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng gửi email tới support@yitechnology.com.

Categories