Có thể sử dụng Yi Home Camera 1080p và Yi Dome Camera để họp video trực tuyến hay không?

Hỏi:

Xin chào mọi người tôi vừa có một cái cam YI 1080p mới và đã có một thời gian tồi tệ khi cố gắng thiết lập nó với phần mềm họp Zoom. Ai đó có thể xin vui lòng giúp đỡ. Tôi đã cố gắng sử dụng cái cam để dạy những em học sinh cấp hai học trực tuyến trong thời buổi virus này.

Cảm ơn các bạn.

Đáp:

Chào mừng đến với cộng đồng của chúng tôi! Thật không may, không có camera nào của chúng tôi được chế tạo để hoạt động như một loại webcam, vì vậy bạn sẽ không thể sử dụng nó cho việc dạy học qua Zoom. Tôi xin lỗi về điều đó, tôi hy vọng bạn đang làm tốt và an toàn. Cảm ơn vì những gì bạn đã làm cho các em nhỏ!

Categories