Cách sử dụng code YI Cloud

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để kích hoạt mã sử dụng YI Cloud mà bạn nhận được từ nhà bán hàng hoặc có thể từ một cuộc thi hoặc được tặng.
Vậy thì bạn đã tìm đến đúng topic rồi đó và vụ này cũng khá đơn giản, sau một hồi tìm hiểu, tôi đã tìm ra cách và muốn chia sẻ điều này với mọi người.
Hãy làm tuần tự các bước sau:
Bước 1:
Vào trang web: https://cloud.yitechnology.com/#/login


Bước 2
Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Ứng dụng YI Life của bạn hoặc chỉ cần nhấp vào “Đăng nhập bằng QR” để dùng chức năng quét mã trong ứng dụng YI Life và đăng nhập nhanh.
Bước 3
Trên trang web, cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào “Redeem here" (Đổi tại đây).

Bước 4
Nhập code YI Cloud và ấn “Next”

Bước 5
Quay lại Ứng dụng YI Life và nhấn vào Khám phá, Cài đặt đám mây và chọn camera mà bạn muốn liên kết với dịch vụ đám mây.


Xong.

Categories