3 bước đơn giản để kết nối camera Yi Home với Google Assistant

:vietnam: :vietnam:Để thiết lập camera YI Home của bạn hoạt động với Google Assistant, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới: :vietnam: :vietnam:


Bước 1: Tạo tài khoản YI user và thiết lập camera

:white_check_mark: Nếu bạn chưa có tài khoản , hãy tải xuống ứng dụng YI Home từ Google Play và tạo một tài khoản mới nhé

:white_check_mark: Làm theo hướng dẫn, có thể xem minh họa dưới đây: https://youtu.be/jEoY7KLq4Ns

Bước 2: Kết nối thiết bị YI Home với Google Assistant

:white_check_mark: Mở ứng dụng Google Home

:white_check_mark: Nhấn vào biểu tượng + ở trên cùng bên trái, để Thêm thiết bị
1
:white_check_mark: Trong mục “Add to home”, hãy chọn biểu tượng Blue Plus để cài đặt thiết bị

:white_check_mark: Trong trang Cài đặt, chọn vùng “Have something already set up?” ở phía dưới cùng

:white_check_mark: Trong trang “Manage accounts”, hãy tìm “Yi Home Camera” từ danh sách

:white_check_mark: Trong bước tiếp theo, nhập email và mật khẩu tài khoản người dùng YI Home của bạn và ủy quyền cho Google truy cập thiết bị của bạn

:white_check_mark: Chọn camera từ danh sách và thêm vào một phòng
Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=B_GgcmAmJuo

Bước 3: Điều khiển các camera YI Home bằng Google Home Hub

:white_check_mark: Bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói, ví dụ như “Okay Google, show me the living room camera”.

:white_check_mark: Để dừng xem camera, bạn có thể nói là “Okay Google, stop”.

Categories