Đã có ứng dụng trên Windows PC cho camera YI Home và Kami Home!

:raised_hands: Đã có ứng dụng trên Windows PC cho camera YI Home và Kami Home! :raised_hands:
cai-dat-camera-yi-tren-may-tinh
Trích thông báo từ trang chủ của Yi Technology

Đối với những người có các mẫu camera YI và Kami Home mới hơnchúng tôi hiện đã có phiên bản beta của Ứng dụng Windows PC để bạn thử nghiệm! Có hai phiên bản, một , cho YI Home và một cho Kami Home. Để sử dụng chúng, bạn sẽ cần gỡ cài đặt ứng dụng hiện tại của mình và sau đó cài đặt ứng dụng mới. Ứng dụng Windows PC mới này sẽ hỗ trợ tất cả các camera mới, nếu không, vui lòng cho chúng tôi biết.
YI Home Windows PC App (Beta)
https://tinyurl.com/seokpmp
Kami Home Windows PC App (Beta)
https://tinyurl.com/sh6a9f9

Categories